תקנון

תקנון המפרט את כללי מועדון FRIENDS דצמבר 2019


 1. כללי:

  חברת "קמפאי פרומושיין בע"מ מנהלת מועדון לקוחות (להלן: מועדון).
  1. מועדון החבריםFRIENDS מקיים שת"פ עם העסקים הבאים: מסעדות קמפאי, הספריה, קפאסה, קפה לנדוור ביג ב"ש, שיפרה, סולמה, קמפאי סטריט ווק וצ'יצ'י בר. בנוסף מקיימת שת"פים עם תאטרון ב"ש, גרייט שייפ, מועדון הפורום ועוד.
  2. מדיניות מועדון זו תקפה בסניפים הממוקמים בבאר שבע בלבד, אין המועדון קשור לסניפים הנמצאים בשאר חלקי הארץ.
  3. כל לקוח רשאי לבקש להירשם למועדון, ההרשמה כרוכה בתשלום חד פעמי שנתי כפי שייקבע על ידי הנהלת המועדון.
  4. הנהלת המועדון רשאית לסרב קבלת לקוח, מכל סיבה שהיא, לפי החלטתה הבלעדית ומבלי שתידרש לנמק את סירובה.
  5. חבר שחברותו אושרה ושילם את דמי החבר, יקבל מספר חבר מועדון. מספר זה אינו ניתן להעברה ו/או מכירה ללקוח אחר.
  6. זיהוי לקוח כחבר מועדון תתבצע על פי הצגה תעודה מזהה.
  7. חתימת הלקוח על טופס ההצטרפות, בין אם בטופס ידני או טופס דיגיטלי, מהווה הסכמה לקבלת מסרים ו/או תוכן פרסומי באמצעי המדיה השונים.
  8. הנהלת המועדון תהיה רשאית לחלק את הלקוחות לסגמנטים על פי הרגלי צריכה בפועל, וזאת על מנת להתאים מבצעים על פי שיקול דעתה הבלעדית.
  9. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק לחלוטין, או באופן חלקי, את פעילות המועדון. במקרה כזה הנהלת המועדון מחויבת לפרסם לפחות 72 שעות לפני הספקת פעילות בכל אמצעי תקשורת שתבחר.
  10. היה והופסקה הפעילות באופן מוחלט, יהיה זכאי חבר מועדון להחזר כספי בגין תשלום דמי חבר, רק מי שלא מימש הטבת הצטרפות ו/או הטבות קבועות אחרות.
  11. היה והופסקה הפעילות באופן חלקי, ייבחן כל מקרה לגופו והנהלת המועדון תהיה רשאית להחליט האם לקוח זכאי להחזר או לא.
  12. על אחריותו של חבר המועדון לעדכן על כל שינוי בפרטיו וזאת על מנת לשמור על קשר רציף עמו. חבר שלא שינה פרטי התקשרות לא יוכל לבוא בטענות כלפי הנהלת המועדון בגין אי קבלת הודעות ו/או פרסום בדבר מבצעים, פרסומים והטבות שונות במועדון.
 2. תוקף חברות:
  1. תוקף החברות במועדון יהיה לשנה קלנדרית החל מיום ההצטרפות ועד ליום השנה בשעה 00:00.
  2. לקוחות תיאטרון 2020 תוקפם עד 30.11.2020.
  3. חידוש חברות לשנה נוספת מותנה בתשלום דמי חידוש חבר כפי שייקבע על ידי הנהלת המועדון.
  4. לקוח פג תוקף לא יוכל לנצל נקודות שצבר ו/או לצבור נקודות ברכישה עד שיחדש חברות.
  5. היה ולקוח חידש חברות עד 3 חודשים מיום בו פג תוקף כל יתרת הכסף, במידה והיית כזו, תעבור ללקוח למספר הכרטיס המחודש. היה והלקוח חידש את מספרו לאחר 3 חודשים לא תעבור יתרת התקציב לרשותו והלקוח לא יוכל לבוא בטענה כלשהיא כלפי הנהלת המועדון.
 3. תקשורת שיווקית ופרסומים:
  1. הצטרפות לקוח למועדון מהווה הסכמתו לקבל מסרים שיווקיים, מבצעים ומידע על פסטיבלים באמצעי התקשורת השונים, וזאת בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק התקשורת בזק ושידורים התשס"ח 2008.
  2. כל לקוח יכול להסיר עצמו מרשימת התפוצה באחת מהדרכים הבאות:
   • הסרה מרשימת תפוצת סמסים- יש לשלוח סמס חזרה למספר ממנו נשלחה ההודעה
   • הסרה מרשימת תפוצת מיילים- יש להקליק על הלינק בסוף ההודעה
   בכל מקרה של שאלה ניתן לפנות למייל שירות הלקוחות של המועדון info@friendsclub.co.il
 4. צבירת כסף:
  1. לזכות חבר המועדון ייצבר בכל עסקה כסף בהתאם לתקנון זה ועל פי התשלום הסופי בפועל וזאת רק בתנאי והמועדון בתוקף והלקוח הזדהה כחבר מועדון.
  2. בעסקאות ארוחות בוקר, עסקיות ומשלוחים ייצברו 5% מהעסקה לטובת חבר המועדון וזאת בתנאי שכל סכום העסקה שולמה במלואה.
  3. אין צבירת כסף על תשלום בנקודות, שוברים, גיפט כארד, פריטים בהנחות ומבצעים.
  4. צבירת כסף הינה אישית ולא ניתנת להעברה בין חברים. תשלום עבור עסקת Take away המשולמת בסניף תצבור לרשות החבר 10% בגין העסקה.
  5. תשלום עבור עסקת Take away המשולמת דרך מוקד המשלוחים תצבור לזכות החבר 5% בגין העסקה, לא כולל דמי משלוח.
  6. מנות עיקריות במבצע 1+1 במסעדת קפאסה לא יזכו את החבר בצבירת כסף. כל פריט שיירכש מעבר למנות העיקריות יזכה את לקוח ב10% צבירה.
  7. לא תתאפשר צבירה של מעל 300 ₪ בעסקה בודדת ולא ניתן יהיה לפצל עסקאות על מנת לצבור מעבר לסכום זה.
  8. במקרה של ביטול עסקה תתבטל גם פעולת הצבירה של אותה עסקה.
  9. לא תתאפשר צבירת כסף במקרה של תפריט אירועים ו/או תפריט בהתאמה אישית.
 5. מימוש כסף :
  1. בכל עת רשאי חבר מועדון לנצל את הכסף שנצבר לרשותו בתנאי שהוא מזדהה כחבר מועדון והוא בתוקף.
  2. מימוש כסף יתאפשר יום עסקים לאחר צבירת הסכום בפועל .
  3. הנהלת המועדון רשאית להחליט כי מבצע מסוים אינו מאפשר מימוש נקודות.
  4. ניתן לממש חשבון מלא או חלק מחשבון.
  5. לא ניתן להיכנס למינוס בחשבון . אם קיימת יתרת כסף ניתן לממשו.
  6. ניתן לממש עד 250 שקלים בעסקה אחת.
 6. מימוש הטבות:
  1. הטבת הצטרפות, הטבת חידוש והטבת פינוק תקפות ל-3 חודשים מיום טעינתן בפועל. לקוח שלא יספיק לממש את אחת ההטבות לא יוכל לבוא בטענה להנהלת המועדון.
  2. הטבות יום הולדת/יום נישואין הינן הטבות התקפות לחודש הקלנדרי בו חוגג החבר וזאת על פי רישומי החבר במערכת.
  3. לא ניתן לשנות במהלך השנה תאריכי יום הולדת ויום נישואין אלא רק ביום חידוש החברות ובתנאי שלא נוצל כבר באותו החודש.
  4. ניתן לממש הטבת יום הולדת/נישואין פעם אחת בכל אחת מהמסעדות המשתתפות בהטבה ועל פי המגוון המוצע בתפריט. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות המוצעות ללא הודעה מוקדמת.
  5. במידה ולחבר יתרת תקציב וחברותו פגה תוקף לא ניתן יהיה להעביר את היתרה לחבר אחר ו/או להשתמש ביתרה ללא חידוש החברות.
 7. פתרון מחלוקות:
  1. במקרה של מחלוקת בין הלקוח להנהלת המועדון רשאי הלקוח לפנות להנהלת המועדון בכתב במייל info@friendsclub.co.il
  2. רישום העסקאות כפי שמופיע ברישומי המועדון מהווים אישור על פעילות חבר המועדון. בכל מקרה של אי הסכמה רשאי הלקוח להציג חשבונית עסקה והנהלת המועדון תיבדק את הפניה.
 8. שונות:
  1. גיפט כארד- הינו צורת תשלום. רכישת מוצרים בגיפט כארד אינה מזכה את חבר המועדון בצבירה ואינה מאפשרת מימוש כסף קיים.
  2. תוקף כרטיסי גיפט כארד הינו שנתיים מיום הטעינה בפועל.
  3. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדוןFRIENDS ומאשר כי חבר שהצטרף למועדון קרא והבין את תנאי תקנון זה.
  4. הנהלת המועדון רשאית לשנות/לעדכן מעת לעת את תנאי תקנון זה, לרבות הטבות, ללא הודעה מוקדמת.